Adres poradni: ul. Staszica 5/15; 60-528 Poznań
tel. + 48 502 138 920, +48 692 218 814 | e-mail: info@kierowcy-poradnia.pl

 

Pracownia badań psychologicznych "MARKA"

pracownia pracownia

Pracownia Badań Psychologicznych MARKA w Poznaniu powstała w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi z dziedziny poradnictwa psychologicznego. Została wpisana pod numerem 03/2008 do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Pracownię Psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Do Państwa dyspozycji oddajemy pomieszczenia do badań aparaturowych i testowych. Pracownia aparaturowa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie testów według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką badań psychologicznych dla kierowców. Dysponujemy także baterią testów przeznaczonych do badania osobowości, kompetencji poznawczych, predyspozycji zawodowych. Aby oszczędzić Państwa czas nawiązaliśmy współpracę z lekarzami medycyny pracy uprawnionymi do badań psychotechnicznych dla kierowców, dzięki temu w jednym dniu możliwe jest uzyskanie orzeczenia zarówno psychologicznego jak i lekarskiego.

 

Wykonujemy badania psychologiczne:

 • kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy,
 • kierowców zawodowych (m.in. w ramach okresowych badań profilaktycznych),
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • osób po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję,
 • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, walca drogowego,
 • operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego: suwnicy, żurawia wieżowego, samojezdnego, samochodowego,
 • operatorów wózków widłowych o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym,
 • osób pracujących na wysokości,
 • osób wykonujących pracę związaną ze szczególnym obciążeniem psychicznym (ratownicy, strażacy),
 • osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni.

 

Dodatkowo oferujemy także:

 • ocenę predyspozycji zawodowych
 • ocenę kompetencji poznawczych i predyspozycji osobowościowych

Jeżeli ze względów zawodowych potrzebujecie Państwo przeprowadzić badania psychotechniczne dla kierowców, psychotesty lub badania na broń w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z pracownia MARKA.


Badania na broń

Każda osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni, powinna uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Wymagane badania powinny wskazywać m.in. na pozytywną ocenę ogólnego stanu zdrowia, jak również na poziom rozwoju intelektualnego, cechy osobowości oraz poziom dojrzałości społecznej.

Badania psychologiczne kierowców

Kompleksowe badania psychologiczne kierowców pozwalają ocenić predyspozycje do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Testy oceniają osobowość, temperament i zdolności motoryczne. Obowiązkowym badaniom podlegają m.in. kierowcy w przewozie drogowym, prowadzący pojazdy uprzywilejowane, motorniczy, operatorzy wózków, dźwigów, koparko-ładowarek i inni.

 

Cennik naszych usług