Adres poradni: ul. Staszica 5/15; 60-528 Poznań
tel. + 48 502 138 920, +48 692 218 814 | e-mail: info@kierowcy-poradnia.pl

 

Pracownia badań psychologicznych "MARKA"

pracownia pracownia

Pracowania Badań Psychologicznych MARKA powstała w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi z dziedziny poradnictwa psychologicznego. Została wpisana pod numerem 03/2008 do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Pracownię Psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Do Państwa dyspozycji oddajemy pomieszczenia do badań aparaturowych i testowych. Pracownia aparaturowa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką badań kierowców. Dysponujemy także baterią testów przeznaczonych do badania osobowości, kompetencji poznawczych, predyspozycji zawodowych. Aby oszczędzić Państwa czas nawiązaliśmy współpracę z lekarzami medycyny pracy uprawnionymi do badań kierowców, dzięki temu w jednym dniu możliwe jest uzyskanie orzeczenia zarówno psychologicznego jak i lekarskiego.

 

Wykonujemy badania psychologiczne:

 • kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy
 • kierowców zawodowych (m.in. w ramach okresowych badań profilaktycznych)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję
 • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, walca drogowego
 • operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego: suwnicy, żurawia wieżowego, samojezdnego, samochodowego
 • operatorów wózków widłowych o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
 • osób pracujących na wysokości
 • osób wykonujących pracę związaną ze szczególnym obciążeniem psychicznym (ratownicy, strażacy)
 • badania osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • badania osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni

 

Dodatkowo oferujemy także:

 • ocenę predyspozycji zawodowych
 • ocenę kompetencji poznawczych i predyspozycji osobowościowych

 

Cennik naszych usług