Nasz Zespół tworzą:

Marzenna Perkowska
psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie diagnozy psychologicznej osób dorosłych (psycholog orzecznik ZUS, KRUS oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Posiada uprawnienia do badań kierowców oraz badań psychologicznych, o których mowa w art.15 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji.

Katarzyna Grześkowiak
psycholog, doradca zawodowy, psychoterapeuta z bogatym doświadczeniem zawodowym, m.in. w obszarze opiniowania, diagnozy psychologicznej i diagnozy klinicznej. W naszej Pracowni zajmuje się głównie diagnostyką psychologiczną osób dorosłych.

Urszula Stępkowska-Bobryk
psycholog oraz psycholog transportu z dużym doświadczeniem. Z naszą Pracownią współpracuje już od kilku lat. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem badań psychotechnicznych oraz diagnostyką psychologiczną osób dorosłych. Pracuje także, jako psycholog orzecznik, w Powiatowym Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Karolina Malinowska
ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: Filozofia oraz Psychologia. Jako psycholog transportu, posiada uprawnienia do badań kierowców. Jej zawodowe zainteresowania wiążą się przede wszystkim z diagnostyką kliniczną oraz psychoterapią osób dorosłych. Wybrane doświadczenia: działalność w stowarzyszeniu „Integracja” na rzecz osób chorych na schizofrenię; udział w projekcie „Bajkowe spotkania” dla dzieci z chorobą nowotworową; staż zawodowy w NZOZ Diamed Poradnia Zdrowia Psychicznego; ponad to udział w licznych szkoleniach specjalistycznych.

Agata Skrzypczyk
ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Psychologia (specjalność: Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych oraz Doradztwo Personalne). Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu. Odbyła staże zawodowe w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych w WSZN w Opolu.
Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.