Nasz Zespół tworzą:
Jacek Maciejewski
Lekarz Medycyny Pracy

Marzenna Perkowska
psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie diagnozy psychologicznej osób dorosłych (psycholog orzecznik ZUS, KRUS oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Posiada uprawnienia do badań kierowców oraz badań psychologicznych, o których mowa w art.15 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji.

Na miejscu wykonać można również:
badania laboratoryjne
badanie okulistyczne
badanie neurologiczne
Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.