Badania kierowców, zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 150,00 zł
Badanie kierowców kat. B (wykorzystujących w pracy auta służbowe) 90,00 zł
Badanie operatorów wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu 80,00 zł
Badania wysokościowe (dotyczą pracujących na podnośnikach lub podestach ruchomych, żurawiach wieżowych, pracowników sektora budowlanego pracujących na wysokości, operatorów suwnic, pozostałych pracowników wykonujących prace na wysokości np. prace alpinistyczne, monterów konstrukcji stalowych, elektromonterów linii energetycznych itd.) 80,00 zł
Badanie osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego 150,00 zł
Badanie osób ubiegających się lub zatrudnionych na stanowisku inspektora transportu drogowego 150,00 zł
Badanie osób zatrudnionych lub ubiegających się o stanowisko strażnika miejskiego / gminnego 150,00 zł
Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa 200,00 zł
Badania osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni 250,00 zł
Badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy o broni i amunicji 300,00 zł
Badanie osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 180,00 zł
Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 150,00 zł
Badanie sprawności intelektualnej, funkcji poznawczych 180,00 zł
Badanie osobowości, temperamentu 200,00 zł
Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.