W zakresie zawodów związanych z posiadaniem broni oferujemy badania:

  • osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, sportową lub posiadających takie pozwolenie
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych
  • strażników gminnych / miejskich
  • osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika
  • osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa lub ją posiadających
  • inspektorów transportu drogowego


W trakcie badania oceniane jest przede wszystkim funkcjonowanie poznawcze oraz cechy osobowości /temperamentu (szczególnie radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresujących czy poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej).


Czas badania na broń to około 2-3 godziny.


Potrzebne Wam będą:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  • okulary (jeżeli używacie ich do czytania lub do pracy)
  • numer NIP lub dane firmy (dane potrzebne do wystawienia rachunku)

 

Na dobę przed badaniem nie powinno się pić alkoholu ani przyjmować innych substancji psychoaktywnych.

Ważne jest także, aby być wypoczętym.

Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.