Badanie psychologiczne dla kierowców składa się z kilku etapów:

  • wypełnienia ankiety i odpowiednich arkuszy testowych
  • wywiadu psychologicznego (czyli rozmowy z psychologiem dotyczącej m.in. dotychczasowych doświadczeń, jako kierowcy, historii zawodowej czy stanu zdrowia)
  • badań aparaturowych (tzw. psychotestów)
  • krótkiego podsumowania i omówienia uzyskanych wyników


W trakcie badania oceniane są: funkcjonowanie poznawcze, cechy osobowości /temperamentu oraz sprawność psychomotoryczna m.in. refleks, szybkość reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, widzenie przestrzenne, widzenie zmierzchowe czy wrażliwość wzroku na olśnienie.


Czas badania to średnio 1-2 godziny, w zależności od rodzaju stanowiska.

Potrzebne Wam będą:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  • prawo jazdy (dotyczy kierowców)
  • okulary/szkła korekcyjne (jeżeli są używane przy prowadzeniu pojazdu/wykonywaniu pracy)
  • numer NIP lub dane firmy (dane potrzebne do wystawienia rachunku)

 

Na dobę przed badaniem nie powinno się pić alkoholu ani przyjmować innych substancji psychoaktywnych.

Ważne jest także, aby być wypoczętym.

Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.