Zapraszamy do poznania bliżej najpopularniejszych aparatów używanych w trakcie psychotestów.
aparat krzyżowy, który pozwala ocenić koordynację wzrokowo-ruchową oraz szybkość i dokładność spostrzegania. Badany powinien wykazać się tutaj szybkością podejmowania decyzji, zdolnością koncentracji i odpornością na zmęczenie.

  • stereometr, który służby do oceny zdolności widzenia przestrzennego i ostrości wzroku.Dzięki tym umiejętnościom jesteśmy w stanie, podczas prowadzenia auta, prawidłowo ocenić odległość.
  • miernik czasu reakcji, jego zadaniem jest ocena szybkości reakcji prostej i złożonej.
  • ciemnia, podczas psychotestów przeprowadza się tutaj ocenę widzenia w mroku (tzw. widzenia zmierzchowego) oraz wrażliwości na olśnienie.
Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.