Kierowcy w przewozie drogowym, przedsiębiorcy wykonujący przewóz osobiście, jak i kierowcy przez nich zatrudnieni, zobowiązani są do powtarzania badań psychologicznych.
  • do ukończenia 60 lat – co 5 lat,
  • po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy.

[na podstawie: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414)]

Instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, motorniczy tramwajów wykonują natomiast badania psychologiczne:

  • do ukończenia 65 lat – co 5 lat;
  • po ukończeniu 65 roku życia – co roku.

[na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137)]
Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.